Trang Tóm Tắt (Tiếng Việt)

Tóm Tắt: Càng nhiều token $THX bạn stake, càng cao cấp độ thành viên và lợi ích của bạn. Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách truy cập Ứng dụng Thành viên THX và khóa ít nhất $5 giá trị $THX.

Trở Thành Thành Viên THX

Tham gia pool staking $THX và khóa tối thiểu $5 giá trị token THX (~200 $THX) để nhận ngay thành viên THX với các lợi ích:

💰Kiếm 35% APR trên token đã khóa. 🎮Truy cập các nhiệm vụ và phần thưởng độc quyền. 🧭 Tham gia quyết định quản trị để ảnh hưởng đến các tham số mạng và phí. ✅ Tăng cơ hội nhận phần thưởng và airdrop độc quyền.

Cấp Độ Thành Viên 🏅

Nâng cấp bằng cách khóa nhiều token hơn để truy cập các cấp độ cao hơn và lợi ích bổ sung:

 • Rookie: Khóa ~$5 giá trị THX

 • Pro: Khóa ~$50 giá trị THX

 • Elite: Khóa ~$500 giá trị THX

 • Master: Khóa ~$5,000 giá trị THX

 • Legend: Khóa ~$50,000 giá trị THX

Giới Thiệu Về THX Network

THX Network tích hợp lòng biết ơn và phần thưởng vào gaming, tăng cường giữ chân người chơi và tăng trưởng. Nền tảng của chúng tôi dễ tích hợp và hỗ trợ hệ thống phần thưởng mượt mà. Được hỗ trợ bởi Techstars và cộng đồng sôi động, THX Network đặt mục tiêu cách mạng hóa trải nghiệm gaming.

Cập Nhật Tokenomics

Mô hình tokenomics escrow bầu chọn mới của THX Network đồng bộ hóa lợi ích của chủ sở hữu chiến dịch, người tham gia và người giữ token THX, bao gồm:

 • Token Quản Trị (veTHX): Cung cấp quyền biểu quyết và ảnh hưởng đến tương lai của mạng.

 • Thu Thập Phí Giao Thức: Phí được cộng dồn tự động và có thể được yêu cầu bởi những người khóa token.

 • Phần Thưởng Thanh Khoản $BAL: Phần thưởng bổ sung từ cung cấp thanh khoản.

Cấu Trúc Phí Quản Lý Chiến Dịch

Phí quản lý chiến dịch gồm phí đăng ký (30%) và phí giao thức (70%), phân chia giữa những người giữ token THX (80%) và người tham gia chiến dịch (20%).

Bắt Đầu

 1. Mua Token THX: Mua token THX trên Balancer hoặc Quickswap.

 2. Tham Gia Thành Viên: Sử dụng ứng dụng để tham gia và bắt đầu hành trình của bạn trong hệ sinh thái THX Network.

Câu Chuyện Hình Thành

Những người sáng lập THX Network, Peter và Mieszko, đã gặp nhau khi làm việc tại Open Social. Họ nhận ra vấn đề chung: phần thưởng chỉ có giá trị trên nền tảng nơi chúng được kiếm. Thách thức này đã truyền cảm hứng để họ tạo ra một hệ thống phần thưởng xuyên nền tảng bằng công nghệ blockchain.

Cột Mốc

 • Fit Thị Trường Sản Phẩm Ban Đầu (Feb 2024): Tài khoản mới tăng mạnh, gần 5,000 MAU. Sau đó đạt đỉnh hơn 10,000 MAU, hiện ổn định khoảng 7,500 MAU.

 • MVP v2, Safe Architecture (Aug 2023): Nâng cấp thiết kế ví thông minh lên hạ tầng Safe.

 • MVP, Hỗ Trợ Techstars (Late 2022): Thu hút hơn 25 domain hoạt động và gần 450 MAU.

 • PMF Experiments, EU Grant (Late 2021/Early 2022): Thử nghiệm các chiến lược thị trường khác nhau, tạo và bảo mật hợp đồng thông minh.

 • Proof-of-Concept, EU Grant (Early 2021): Phát triển và thử nghiệm hệ thống với UNDP.

 • Concept/White Paper (Late 2020): Tạo hệ thống phần thưởng có giá trị thực tế, lấy cảm hứng từ công việc với Greenpeace và T-Mobile.

Được Bảo Vệ và Hỗ Trợ Bởi Các Tổ Chức Hàng Đầu

THX Network đã nhận được tài trợ từ Liên minh Châu Âu theo thỏa thuận 82888 (Blockpool) và 824509 (Block.IS).

Last updated